Unesite frazu za pretragu

13. Evropska konferencija o karcinomu dojke (EBCC 13)

13. Europen Breast Cancer Conference (13. Evropska konferencija o karcinomu dojke) održana je u Barseloni od 16. do 18. novembra 2022. godine. U radu konferencije je učestvovalo oko 1725 registrovanih učesnika iz 78 zemalja.

Rad konferencije se odvijao u preko 45 sesija koje su uključivale plenarna predavanja, kliničke simpozijume, debate, poster sekcije, simpozijume evropskih udruženja kao što su Evropska organizacija za istraživanje i lečenje kancera (EORTC), Evropsko udruženje specijalista za karcinom dojke (EUSOMA), Evropsko udruženje za radioterapiju i onkologiju (ESTRO), Evropsko udruženje za onkološku hirurgiju (ESSO), Evropsko udruženje za imidžing dojke (EUSOBI), Evropsko udruženje za patologiju (ESP), Evropska asocijacija za istraživanje raka (EACR). Sa svojim sesijama su bile prisutne i farmaceutske kompanije, gde se govorilo o novim lekovima za lečenje karcinoma dojke.

Evropa Dona – Evropska koalicija za karcinom dojke je bila ko-organizator ove konferencije, pa su pacijenti i zastupnici pacijenata aktivno učestvovali na ovoj konferenciji. Evropa dona je organizovala sesije od interesa za obolele od karcinoma dojke koje su se odnosile na:

  • Preživljavanje obolelih od karcinoma dojke i implementaciju planova za preživljavanje, kao i na strategije za dugoročno preživljavanje obolelih
  • Način života obzirom da se smatra da je 40% slučajeva karcinoma dojke povezano sa načinom života
  • Evropski plan za borbu protiv raka, sadašnji status i implemenatiju
  • Uticaj COVID-19 pandemije na karcinom dojke
  • Skrining karcinoma dojke
  • Procena rizika za karcinom dojke, počev od tehnika imidžinga do genomskih markera
  • Multidisciplinarne sesije i preciznu medicinu
  • Ciljane terapije u odnosu na uspostavljene i nove subtipove karcinoma dojke

Posebno su bile interesantne debate koje su se odnosile na sučeljavanje mišljenja izmedju zastupnika pacijenata obolelih od karcinoma dojke i stručnjaka kao što je bila debata o potrebi rutinskih radiografskih pregleda i odredjivanja tumorskih markera u praćenju ranog karcinoma dojke.

Na EBCC 13. konferenciji u okviru MANIFESTA prikazani su i diskutovani rezultati koji se odnose na kontralateralnu profilaktičku mastektomiju (CPM) kod žena sa karcinomom dojke. Rezultati za ovu studiju su sakupljani putem ankete u kojoj je učestvovala i Evropa Dona Srbija. Istaknuto je da je, obzirom da kod pacijentkinja sa karcinomom dojke raste broj onih koje zahtevaju kontralateralnu profilaktičku mastektomiju (uklanjanje zdrave dojke), neophodno je da se obezbede stručne smernice za ove pacijentkinje. Prvi korak bi bio procena rizika za nastanak kontralateralnog karcinoma dojke koja bi uključivala porodičnu istoriju , genetičke informacije i lečenje i prognozu prvog karcinoma dojke. Studija ističe da je CPM rezervisan za posebne situacije, dok bi se kod žena koje nisu pod visokim rizikom za nastanak obostranog karcinoma dojke, preporučivala jednostrana poštedna operacija dojke. Pacijentkinjama treba da bude ponudjena personizovana informacija o riziku za obostrani karcinom dojke. Onima koje treba da se podvrgnu CPM-u, treba ponuditi savetovanja od strane psihologa i onkološkog hirurga.

U okviru EBCC 13 Odžana je i generalna skupština Europa Donne kojoj sam prisustvovala. Učestvovalo je više od 35 delegata iz preko 20 zemalja. Uvodnu reč je iznela Tanja Španić, predsednica European Breast cancer Coalition, dok je finansijski izveštaj podnela Marizia Zambon. Birani su i novi članovi Izvršnog odbora (IO). Fiorita Poulakaki iz Grčke je re-izabrana u drugom mandatu, dok su nove članice IO Rowena Enriquez sa Malte, Ximena Montano iz UK i Stela Mastora sa Kipra