Unesite frazu za pretragu

13. Pan-Evropska konferencija - Ljubljana oktobar 2017

13. Pan Evropska konferencija evropske asocijacije EUROPA DONNA, održana je 28. i 29. oktobra 2017. godine u Ljubljani, Slovenija. Evropa Dona Slovenija je istovremeno obeležila 20 godina postojanja i rada.

Tema konferencije je bila "Od politike do najbolje prakse". Konferenciji je prisustvavalo oko 200 učesnica/ka iz 40 država. U radu su učestvovale i predstavnice Evropa Done Srbija: predsednica i nacionalna delegatkinja Stanislava Otašević, podpredsednica Slavica Simić i sekretarka Jasmina Lukić.

Konferencija, koje se održava jednom u dve godine, bila prilika da se upoznamo sa novim saznanjima u kliničkim istraživanjima, dijagnostici i hirurgiji dojke, važnim aspektima komplementarne medicine, integrativne rehabilitacije i programa za tretman pacijentkinja/ta sa uznapredovalim metastatskim rakom dojke.

Predstavnici Evropske komisije za inicijativu o raku dojke - European Commission's Breast Cancer Initiative (ECIBC) izneli su nastojanja i rešenja ove komisije da se kreiraju nova uputstva i sistem garantovanog kvaliteta za skrining i dijagnozu raka dojke, koje su ključne da se pruže jednake mogućnosti za lečenje od raka dojke za žene širom Evrope.

Učesnici su imali priliku da učestvuju u radionicama, gde su dobili praktične smernice za upravljanje procesom koji obezbeđuje kvalitet preživljavanja pacijenata, da saznaju o tome kako koristiti rezultate istraživanja i društvenih mreža u svom radu, kako sprovesti Evropske smernice na nacionalnom nivou.

Slavica Simić je učestvovala u radionici koja se ticala Dugoročnih pitanja, izazova i problema sa kojima se sreću žene koje su prošle lečenje raka dojke. Pored upadljive činjenice da je jako veliki broj mlađih žena suočen sa dijagnozom, uprkos ekonomskim, socijalnim i klasnim razlikama u zemljama iz kojih potiču, učesnice ove radionice složile su se:

 • da nema dovoljno informacija o fizičkim posledicama tretmana - žene su bile suočene sa nedovoljnom pripremljenošću da treba odmah nakon operacije da krenu sa vežbama rehabilitacije (izuzetak su zemlje u kojima i fizijatar predstavlja deo tima)
 • da nisu imale dovoljno informacija o menopauzi koja je naglo nastupila kao posledica tretmana
 • da nisu dovoljno informisane o svim mogućnostima koje imaju, kao npr. da mogu da zamrznu svoje jajne ćelije u cilju dobijanja potomstva nakon lečenja
 • da ne postoji odgovarajuća psihoterapijska podrška - da je potrebno da bude na raspolaganju kada može da se pojavi potreba jer žene nekad kasno prepoznaju problem, pogotovu ako namaju podršku
 • da pozitivna statistika nije delotvorna na ličnom planu ukoliko nije povezana sa konkretnom, psihološkom, informativnom i društvenom podrškom kao i da je neophodno da se dobije kada je potrebna
 • da je doživljaj lične seksualnosti nakon operacije – mastektomije više povezan sa doživljajem kako sebe vidiš, nego kako te drugi vide
 • da okolina nastoji da te vrati u stare uloge jer "ne primećuje da ti više nisi ista" i da je teško odupreti se ako nemaš podršku, a možeš i da budeš napuštena, ostavljen
 • da udruženja mogu da budu ta podrška, nekada i ključna, ako nema drugih oblika podrške.

Jasmina Lukić i Stanislava Otašević prisustvovale su na radionici Implementacija Inicijative Evropske komisije o raku dojke (ECIBC). Moderatorke su bile Karen Ben i Donata Lerda, koje su dale opšte podatke o aktuelnom statusu Inicijative Evropske Komisije o raku dojke. Naglasile su da razvoj i formulisanje preporuka u ovom momentu kasni i da ECIBC završava rad na novim preporukama i šemi koja osigurava njihov najbolji kvalitet. Sledeći korak treba da bude implemetacija ovog dokumenta i njegova primena. Evropski vodič uključuje preporuke koje su vezane za evidentirane postojeće podatke za skrining i dijagnozu raka dojke, poštujući jednake mogućnosti za sve žene u Evropi. Evropske preporuke o dojci pojaviće se u veb vreziji i ponudiće modularni pristup, a jezik i ponuđeni vizuelni materijal će biti sačinjen prema potrebama različitih korisnika: pacijentkinja, zdravstvenih radnika/ca i donosioca politike.

Razvoj preporuka koje razvija ECIBC odnose se na skrining i dijagnozu raka dojke. U toku sledeće dve godine, približno 90 preporuka, koje su sačinjene na osnovu evidencija, a odnose se na skrining i dijagnozu biće razvijene i publikovane na sajtu kako bi postale vidljive i mogle da se primene. Dodatne preporuke će biti razvijane i obnavljane kako novi podaci i prioriteti budu zahtevali.

U daljem radu radionice diskutovano je o ulozi zastupnika/ca žena će učestvovati u organizovanju radioniaca formulišući praktične preporuke o:

 • praktičnom upravljanju dugotrajnog preživljavanja
 • tehnikama za primenu istraživanja
 • društvenom i medijskom zastupanju
 • načinima za implementaciju preporuka na nacionalnom nivou
 • organizovanju grupa zastupnika/ca za mlade žene obolele od raka dojke i žena sa metastatskim rakom dojke

Takođe su bile iznete i realne postojeće prepreke za implementaciju na nacionalnom nivou, a koje su se uglavnom odnosile na razvijenost i mogućnosti zdravstvenog sistema u pojedinim, posebno siromašnim državama.

Panevropska konferencija završena je sa Generalnom skupštinom Evropske asocijacije Evrope Dona, . U uvodu ove supštine, predsednica i Nacionalna delegatkinja Evropa Dona Srbije, Stanislava Otašević pozvana je da predstavi našu organizaciju kao najmlađu članicu Evropa Dona Koalicije.

Bili smo u prilici da uživamo u prijatnoj i inspirativnoj atmosferi dobro organizovane Konferencije i da se susretnemo sa starim i upoznamo nove poznanice iz porodice Evropa Done.

Zahvaljujemo se Evropa Dona Slovenije, predsednici Tanji Šanić i njenom sjajnom timu, kao i Asocijaciji Evropa Dona koja nas je sve okupila.