Unesite frazu za pretragu

11. Evropska konferencija o raku dojke (EBCC-11) - Španija 2018

U Barseloni, Španija, održana je 11. Evropska konferencija o raku dojke (EBCC-11), od 21.-23.03.2018.godine.

Cilj konferencije bio je da se podrži osnivanje Evropske multidisciplinarne platforme za razmenu svih aspekata raka dojke i omogući svim profesionalcima/kama i ženama zastupnicama, koji rade na problemu raka dojke da diskutuju, debatuju, informišu se i uče o bolesti od zdravih dojki do poslednjeg stadijuma ove bolesti.

Program konferencije je osmišljen, tako da se istakne važnost timskog rada i međusobne povezanosti svih profesionalaca/ki i ostalih koji se bave rakom dojke.

Program je ostvaren kroz naučne sesije, edukativne prezentacije, sponzorisane programe, poster prezentacije i izložbu farmaceutskih kompanija. Konferenciji je prisustvovalo više od 2500 učesnika/ca. U Barseloni su na okupu bili naučnici/ce, istraživači/ce, predstavnice udruženja iz cele Evrope kao i žene koje su preživele rak dojke. Za organizaciju konferencije bio je odgovoran Evropski savet za rak dojke (EBC savet), dok su partnerski suorganizori bili Europa Donna, Evropska organizacija za istraživanje i lečenje raka (EORTIC) i Evropsko društvo specijalista za rak dojke (EUSOMA).

Predsednica i kopredsedavajuća EUROPA DONNA KOALICIJE, Evi Papadopulos otvorila je konferenciju i predstavila dobitnice, Fransoaz Peri i Hozefinu Diaz Rubio, koje su dobile nagradu EBCC za umetnost i humanost, za njihov foto projekat pod nazivom „Ožiljci... Moj život u 1096 dana”. Njihova knjiga prikazuje izazove prolaska kroz rak dojke sa ličnim fotografijama i razmišljanjima autorki koje su opisale svoj put kroz bolest i podvlači potrebu za visokim standardima sveobuhvatne brige o raku dojke od skrininga, kao i dalje kroz celu bolest.

Naučni program je uključio usmene prezentacije predstavljenih u formi Kliničkih naučnih simpozijuma, gde su saopšteni rezultati istraživanja iz ove oblasti. Edukativne sesije su, takođe, bile zastupljene i na njima su, posebno zastupnice imale priliku da nauče o najnovijim napretcima u vizuelnom prikazivanju dojki, dijagnostici, uključujući prognostički i genski nastavak istraživanja i lečenja raka dojke od strane vodećih eksperata iz ove oblasti.

Zastupnice, iz organizacija članica Eurpa Donna Koalicije predsedavale su sesijama i predstavile teme iz evropske politike i vodiča za brigu o dojkama, metastatskog raka dojke, postignućima zastupanja u svojim zemljama i naslednosti raka dojke. Važna tema EBCC 11 konferencije odnosila se na napretke u identifikaciji genskih faktora kod žena i mutacijama u samom tumoru koji mogu da pomognu u otkrivanju faktora rizika u nastanku, ponovnoj pojavi bolesti odgovoru na primenjenu terapiju. Na Konferenciji je bilo organizovano glasanje za predloženi Manifest-Poziv na akciju koji bi trebalo da obezbedi kvalitetne standarde za direktno genetsko testiranje. Ceo tekst predloga nalazi se u on-line i štampanoj verziji knjige Apstrakata teme izloženih na Konferenciji.

Poster prezentacije bile su zastupljene sa velikim brojem tema. U okviru ovog programa saopšteni su i rezultati u lečenju metastatskog raka dojke u Srbiji grupe autora na čelu tima sa Dr. S.Šušnjar.

Sponzorisane programe su održali Roche, Novartis, Pfizer i Prime Oncology od strane farmaceutske industrije .

Apstrakti svih sesija i prezentovanih radova mogu se naći na linku: https://ejc-92s3.elsevierdigitaledition.com/II/index.html, a pojaviće se i u štampanoj verziji u European Journal of Cancer, Vol. 92, Suppl. 3, april 2018.

Učešće zastupnica Europa Donna koalicije na 11. Evropskoj konferenciji o raku dojke

Uloga zastupnica žena sa rakom dojke na ovoj konferenciji bila je jedinstvena i njen značaj dobio je priznanje svih istraživača i kliničara koji su učestvovali.

Zastupnice pacijentkinja, Europa Donna koalicije, su aktivno učestvovale tokom konferencije kroz organizovane sesije. Kao prioritetni zadatak Europa Donna koalicije, metastatski rak dojke bio je prezentovan u okviru sesije „Zastupanje žena sa metastatskim rakom dojke: Napredak i obećanja“. Fatima Kardozo predstavila je napredak u radu ABC globalne alijanse. Evi Papadopulos, predsednica ED koalicije dala je sveobuhvatni pregled o temi šta znači živeti sa metastatskim rakom dojke i šta je takvim pacijentkinjama potrebno.

Suzan Noks je govorila o različitim evropskim inicijativama u kojima učestvuje Europa Donna koalicija u okviru metastatskog raka dojke. Predstavljen je i pregled projekta o metastatskom raku dojke koji se sprovodi u Francuskoj. Posebno treba naglasiti sesiju, Europa Donna koalicije, koja je bila posvećena Inicijativi Evropske Komisije koja kreira vodič za skrining, dijagnozu i kvalitetnu sigurnosnu šemu kontinuiranosti usluga kod raka dojke.

Članice Europa Donna koalicije su takođe govorile o temama kao što su psihosocijalni problemi kao i o novim dostignućima digitalne promocije u brizi o raku dojke.

Evropa Dona Srbija zastupale su na EBCC 11 dr. Stanislava Otašević, predsednica i Slavica Simić, potpredsednica