Unesite frazu za pretragu

Nevidljiva žena - Metastatski rak dojke 2018

Predavanje za medije održano u beogradskom Beograd Art Hotelu 19. marta 2018.godine.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke Organizacija EVROPA DONA SRBIJA je 19. marta 2018. godine, uz podršku farmaceutskih kuća Pfizer i ROCHE kao i BAH Hotela, održala predavanje za medije o metastatskom raku dojke. Ovo predavanje deo je kampanje "Nevidljiva žena" koju organizuje Nacionalna organizacija EVROPA DONA SRBIJA.

Učesnice Tribine bile su dr Stanislava Otašević predsednica Evropa Dona Srbija, prim.dr Snežana Šušnjar medikalni onkolog i dr Ivana Božović moderator.

Svake godine se oko 400 pacijenata u Srbiji dijagnostikuje sa metastatskim rakom dojke, a zna se da 20 do 30 odsto pacijenata koji su lečeni u ranoj fazi raka dojke posle kraćeg ili dužeg intervala dobiju metastaze.

„Metastatski rak dojke predstavlja najodmakliji stadijum bolesti i označava da se rak dojke proširio u udaljene organe kao što su kosti, jetra ili pluća. Cilj lečenja metastatskog raka dojke je da se odloži pogoršanje bolesti, produži život i održi dobar kvalitet života. Prosečna dužina života pacijenata sa metastatskim rakom dojke je 2 do 3 godine, ali se mogu postići i dugotrajnije faze mirovanja bolesti“, naznačila je u svom izlaganju prim.dr Snežana Šušnjar, medikani onkolog.

„Cilj ovakvih akcija, ali i naše organizacije je bolja edukacija javnosti o ovoj teškoj bolesti koja zauzima sve više maha, posebno među ženskom populacijom, rekla je dr Stanislava Otašević, predsednica organizacije Evropa Dona Srbija.

U daljem izlaganju dr Otašević je posebno istakla da je informisanost žena o svim aspektima lečenja, prevencije i redovnih pregleda neophodna kako bi žene na vreme reagovale i prevenirale širenje ove bolesti. Značaj ove Organizacije, je da aktivno utiče na politiku, zakonodavstvo i navike kako bi žene sa metastatskim rakom dojke mogle da obezbede sve što im je potrebno. Cilj je da se definišu svi izazovi i nedostaci u sveobuhvatnoj brizi o ovim osobama, kako bi se ostvarile promene. U ovaj proces treba da se uključe svi: zajednica, istraživači, donosioci politika, udruženja pacijenata/zastupnici, žene sa metastatskim rakom dojke i opšta javnost. Ključni faktori koji doprinose brizi i dobrobiti pacijentkinja sa MRD (metastatskim rakom dojke) su da se stvore uslovi bolje informisanosti i brige koja obuhvata veći broj i kvalitet usluga i nege koje zadovoljavaju specifične potrebe obolelih od ovog oblika raka dojke.

U daljem izlaganju prim.dr Šušnjar je naglasila da se metastatski rak dojke leči sistemskom terapijom koja podrazumeva primenu hemioterapije, hormonske terapije (lekovi koji smanjuju dejstvo estrogena) i ciljane terapije. Sistemska terapija stiže u sve delove tela i deluje na sve metastatske promene bez obzira gde se one nalaze. Na izbor terapije utiče više faktora, kao što su: broj i vrsta organa zahvaćenih metatazama, opšte stanje pacijenta i pridružene bolesti i biološki tip raka dojke. U daljem izlaganju je istakla da postoji nekoliko inovativnih lekova koji su veoma efikasni u lečenju raka dojke sa velikim brojem HER2 receptora (HER2 pozitivni tumori), od kojih su neki dostupni i u Srbiji. Ovi lekovi značajno produžavaju život ovih pacijenata i u metastatskoj fazi bolesti. Takođe, u lečenju tumora sa velikim brojem estrogenih receptora (ER pozitivni rak dojke) postoje lekovi koji, u kombinaciji sa standardnom hormonskom terapijom koja snižava nivo estrogena, značajno usporavaju rast tumora i produžavaju vreme do narednog pogoršanja bolesti. Dr Šušnjar je naglasila da se u lečenju metastatskog raka dojke primenjuje i zračna terapija koja deluje lokalno, kada se ozrači bolni deo koštanog sistema u kojem postoje metastaze raka dojke. Neodvojivi deo sveobuhvatnog lečenja pacijenata sa metastatskim rakom dojke jeste palijativna i suportivna terapija koja ima za cilj da ublaži tegobe nastale zbog širenja odmakle maligne bolesti, odnosno ublažavanje bola zbog metastaza u kostima i prevenira neželjena dejstva sistemske onkološke terapije. Rana integracija suportivne onkologije u onkološko lečenje pacijenata sa metastatskim rakom dojke značajno poboljšava kvalitet života u ovoj fazi bolesti.