Unesite frazu za pretragu

Sastanak EPIS (Europian Patient Inovation Summit) - Zagreb okrobar 2017

U Zagrebu je 17.10.21017. godine održan sastanak EPIS - Europian Patient Inovation Summit u organizaciji Novartis Hrvatska. Sastanku su prisustvovali predstavnici pacijenata iz Srbije, BiH i Hrvatske.

Tema sastanka je bila osnaživanje pacijenata u osnivaju novih udruženja, razmena iskustva, otvoren razgovor o problemima sa kojima se pacijenti suočavaju u procesu lečenja. Takođe bilo je razgovora o učestvovanju pacijenta u odluci o načinu lečenja, o načinu uključivanja pacijenata u istraživanja, o značaju glasa pacijenta i njihov uticaj na poboljšanje komunikacije između lekara i pacijenta, poboljšanje uslova lečenja kao i uticaj na ministarstva i fondove zdravstvenog osiguranja radi uvođenja novih lekova kao i lekova za retke bolesti.

Bilo je reči o načinu na koji pacijenti preko udruženja , u saradnji sa medijima i drugim partnerima mogu ostvariti svoje ciljeve. Govorilo se o mogućnosti korišćenja kampanja u svrhu postizanja cilja koji želi da se ostvari, pa je Kampanja vezana za rano otkrivanje raka testisa „Počeši se s razlogom“ data kao primer dobre prakse. Ova kampanja sprovedena u Hrvatskoj dala je odlične rezultate u ranom otkrivanju karcinoma testisa. Istovremeno u Dablinu je održana slična konferencija zemalja severne i zapadne Evrope sa kojma je pokušan kontatk preko skajpa.

Uz podršku Novartis Srbija i Hrvatska sastanku su prisustvovali članovi sledećih udruženja iz Srbije:

  • Pantransplant Udruženje transplantiranih Vojvodine - Marinko Divljak
  • Sve za osmeh - Udruženje dece hroničnih bubrežnih bolesnika i dece sa transplantiranim bubregom - Marijana Teodorović
  • UPOOM - Udruženje obolelih od melanoma - Savo Pilipović
  • EVROPA DONA SRBIJA - Srpski forum protiv raka dojke - Maja Gulan
  • UKUKS - Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije - Ljlijana Djaković
  • ORS - Udruženje obolelih od reumatskih bolesti - Marija Kosanović

Zahvaljujemo se Novartisu na pruženoj mogućnostu učestvovanja sastanku.