Unesite frazu za pretragu

„ŽIVOT JE VREDAN“ - Kampanja za uvođenje inovativnih lekova na listu lekova 2020

Organizacija „Evropa Dona Srbija“ je uz podršku udruženja žena obolelih od raka dojke Srbije, u septembru 2020. godine pokrenula kampanju „ŽIVOT JE VREDAN“, kampanju koja podržava inicijativu za uvođenje inovativnih lekova za lečenje osoba sa HR-pozitivnim / HER2 negativnim metastatskim karcinomima dojke i njihovo stavljanje na listu lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Poseban doprinos dalo je pet NEUSTRAŠIVIH žena: Rada Nikolić, Vera Blanuša, Đuka Rakinić, Svetlana Mirković i Jasmina Lukić, kao i Savetovalište za žene „Jefimija“ iz Užica i Društvo za borbu protiv raka iz Sombora.

U Srbiji godišnje 4500 žena dobije dijagnozu raka dojke. Nažalost, već prilikom postavljanja prve dijagnoze, oko 400 obolelih ima metastaze. Pored toga, svake godine, kod određenog broja pacijentkinja koje su lečene od raka dojke dijagnostifikovanog u ranoj fazi bolesti, bolest se vrati, što se često manifestuje pojavom udaljenih metastaza.

Metastatski karcinom dojke je neizlečiva bolest, ali ipak inovativnim lekovima bolest se može dobro kontrolisati. Današnji cilj savremene onkologije je da se ova bolest prevede u hroničnu bolest sa dužim periodima mirovanja sa kojom se može živeti uz poboljšanje i održanje dobrog kvaliteta života.

Postoje dokazi da hormonska terapija primenjena u prvoj liniji lečenja HR-poz/HER2-neg metastatskog karcinoma dojke produžava preživljavanje u poređenju sa primenom hemioterapije u prvoj liniji. Smernice za lečenje ove teške bolesti koje su postale standard lečenja ovog oblika karcinoma dojke uključuju ciljanu, odnosno, inovativnu terapiju. Najnoviji rezultati studije (saopšteni na ESMO kongresu 2018. godine) potvrđuju da je primenom ovih terapija ukupno preživljavanje pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke skoro 3 godine.

Nažalost, u Srbiji, na listi lekova koje refundira RFZO, ne nalaze se novi lekovi za lečenje metastatskog HR-poz/HER2-neg raka dojke. Inače, ove nove terapije koje su standard lečenja, nalaze se na listama lekova u svim zemljama regiona.

Smatramo da je pacijentkinjama sa HR-poz/HER2-neg metastatskim karcinomom dojke u Srbiji uskraćena optimalna terapija i kampanjom „ŽIVOT JE VREDAN“ smo želeli da apelujemo na Ministarstvo zdravlja i RFZO da se ažurira lista lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja novim terapijama. Uvođenjem novih terapija se pacijentkinjama od ove teške i fatalne bolesti produžava život i poboljšava njegov kvalitet.

Više o kampanji „ŽIVOT JE VREDAN“ možete pogledati na: zivotjevredan.rs